Տրված տարբերակներից գտի՛ր այն միակը, որը ներկայումս գոյություն ունի և ըստ պետական կարգի (կառավարման ձևի) հանրապետություն է: