Կանբեռա.jpg
 
1. Գրի՛ր  նկարում նշված քաղաքի անունը: 
 
 
2. Գրի՛ր այն երկրի անունը, որտեղ գտնվում է այդ քաղաքը։