Դասավորել նշված երկրներն ըստ հասարակածից ունեցած հեռավորության աճող հաջորդականության:
 
Բրազիլիա, Չինաստան, Կանադա, Հնդկաստան
 
1.
2.
3.
4.