Նշի՛ր այն պատասխանը, որտեղ ներկայացված են միևնույն տարածքում գոյություն ունեցած «նախկին և ներկայիս պետության» զույգը: