Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. «Աշխարհագրական խճանկար»

Բարդություն հեշտ

2
2. Աշխարհի քաղաքական քարտեզ-պետություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Շարքից դուրս գրի՛ր այն անունը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Դրոշներ-պետություններ

Բարդություն հեշտ

2
5. Քաղաքական քարտեզի ձևավորման փուլերի կարևորագույն իրադարձությունների ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
6. Զույգ պետություններ

Բարդություն միջին

3
7. Աշխարհի քաղաքական քարտեզի փոփոխությունները

Բարդություն միջին

4
8. Մայրաքաղաքներ

Բարդություն միջին

3
9. Օրինաչափություն-պետություն

Բարդություն բարդ

7
10. Ուրվագծային քարտեզ

Բարդություն բարդ

7
11. Պետական դրոշներ: Ասիա մաս1

Բարդություն բարդ

1
12. «Հեքիաթային քարտեզ»

Բարդություն բարդ

7
13. Մայրաքաղաքներ- դրոշներ

Բարդություն բարդ

10
14. Պետություն-մայրաքաղաք-շարքեր

Բարդություն բարդ

8
15. Խաղ պետությունների դրոշներով

Բարդություն բարդ

6
16. Ուրվագծային քարտեզի լրացում

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար