Քաղաքական քարտեզի ձևավորման փուլերից որի՞ն է վերաբերում նշված իրադարձությունը՝
 
Եկեղեցու բացարձակ իշխանությունը Եվրոպայում և գիտության զարգացման գործում արաբների մեծ ներդրումը
 
Պատասխան՝