Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. «Աշխարհագրական խճանկար» 2Մ.
2. Շարքից դուրս գրի՛ր այն անունը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը 1Մ.
3. Քաղաքական քարտեզի ձևավորման փուլերի կարևորագույն իրադարձությունների ճանաչում 1Մ.