Նշե՛ք, թե ո՞ր պետությունն է գտնվում Ասիա աշխարհամասում: