Աշխարհի քաղաքական քարտեզ. Աղյուսակներ, քարտեզներ
Մայրաքաղաքը պետության գլխավոր քաղաքն է՝ երկրի վարչաքաղաքական կազմակերպիչ կենտրոնը, որտեղ սովորաբար գտնվում են պետական իշխանության բարձրագույն մարմինները, ինչպես նաև կենտրոնական հիմնարկներն ու գերատեսչությունները:
Աղյուսակում աշխարհի որոշ պետությունների և դրանց մայրաքաղաքների՝ ըստ աշխարհամասերի տեղակայման օրինակներ են`
 
պետություններ.jpg
 
Ամերիկա-Աֆրիկա.jpg
 
Աղյուսակում  տրված են աշխարհի հզորագույն կայսրությունները և դրանց տրոհման հետևանքով առաջացած տարածքները և պետությունները (օրինակներ)
 
աղյուսակ կայսր.jpg 
Ինքնիշխան պետությունը քաղաքականորեն կազմակերպված տարածք է, որը կառավարվում է դրա վրա ձևավորված ինքնիշխան կառավարության կողմից և ճանաչված է համաշխարհային հանրության մեծ մասի կողմից:
Պետական տարածքը ներառում է ցամաքային, ջրային և օդային տարածքները:
 
Untitled.jpg
 
Նկարում տրված է էքսկլավային և անկլավային տարածքների սխեմատիկ պատկերը:
 
էքսկլավ.png
 
Անկլավ.jpg
 
Նկարում  պատկերված է աշխարհի քաղաքական քարտեզը, որը արտացոլում է աշխարհի քաղաքական պատկերը՝ պետությունները, նրանց սահմանները, մայրաքաղաքները:
 
evrasia.jpg
 
Նկարում պատկերված են աշխարհի տարբեր պետությունների դրոշները.
 
2.jpg
1.jpg
Աղբյուրները
Գ. Ավագյան, Ռ. Մարգարյան, Աշխարհագրություն \(7\), Երևան, «Արևիկ»,\(1999\)
Ռ. Մարգարյան, Մ. Մանասյան, Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Աշխարհագրություն \(7\), Երևան, «Մանմար»\(2013\)