Տրված «պետություն-մայրաքաղաք» զուգորդությունների տարբերակներից ընտրի՛ր ճիշտ շարքը: Պատասխանի տողում գրի՛ր տարբերակների ճիշտ շարքին համապատասխանող տառը (ա, բ, գ կամ դ):
 
\(1\) Նոր Զելանդիա, ա Բուենոս Այրես
\(2\) Արգենտինա, բ Կանբեռա
\(3\) Ավստրալիա, գ Դելի
\(4\) Հնդկաստան, դ Վելինգտոն

Տարբերակ

ա.\(1\)ա, \(2\)դ,\(3\)բ, \(4\)գ,
բ.\(1\)դ, \(2\)ա,\(3\)բ, \(4\)գ,
գ.\(1\)դ, \(2\)ա,\(3\)գ, \(4\)բ,
դ.\(1\)բ, \(2\)ա,\(3\)գ, \(4\)դ,