Գտի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Հողերի որակի վատթարացման ուղղակի պատճառներից է