Առանձնացրու ճիշտ պատասխանը. շաքարատու (մշակաբույս) չէ: