Տարբեր մշակաբույսերի արտադրանքով առաջատար պետությունները
Հացահատիկային մշակաբույսեր
 
Ցորեն
Եգիպտացորեն
Բրինձ
ցորեն աղ.jpg
եգիպտացորեն աղ..jpgբրինձ աղ,.jpg
 
Կակաոկարտոֆիլսուրճ
կակաո աղ..jpgկարտոֆիլ աղ..jpgսուրճ աղ,.jpg
 
թեյձիթապտուղխաղող
թեյ աղ,.jpgձիթապտուղ աղ,.jpgխաղող աղ..jpg
Աղբյուրները
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx