Երկրի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում գերակշռում է հետևյալ ճյուղի բաժինը` սև և գունավոր մետաղաձուլությունը
 
Ընտրի՛ր տնտեսության զարգացման այն փուլը, որը համապատասխանում է տվյալ երկրին: