Շարքում տրված են պետություններ, որոնց տնտեսությունները գտնվում են տնտեսական զարգացման տարբեր փուլերում: 
 
Աղյուսակում լրացրու՛ յուրաքանչյուր պետության տնտեսության զարգացմանը համապատասխան փուլը՝ օգտագործելով «1», «2» և «3» պատասխանները:
 
Ագրարային փուլ Ինդուստրիալ փուլՀետինդուստրիալ փուլ
123
 
Պետություններ  Պատասխաններ
Իտալիա 
Կամերուն
Իսպանիա
Սիրիա