Երկրի համախառն ազգային եկամտի մեջ գյուղատնտեսության բաժինը կազմում է 6 %, իսկ արդյունաբերության բաժինը՝ 33 %, իսկ մնացյալը սպասարկման ոլորտի բաժինն է:
 
Որոշի՛ր, թե տնտեսական (հասարակական) զարգացման ո՞ր փուլում է գտնվում տվյալ երկիրը (մինչարդյունաբերական, արդյունաբերական կամ հետարդյունաբերական):