Ա երկրի բնակչության թիվը 107 մլն մարդ է, իսկ \(2015\) թ.-ի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը կազմել է 796893 մլն դոլար:
 
Պարզե՛ք, թե որքա՞ն կկազմի Ա երկրի բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշը:
 
Պատասխան՝  դոլար/ մեկ շնչին: