Հնդկաստանի բնակչության թիվը 1326.8 մլն է, իսկ \(2015\) թ.-ի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը կազմել է 2095398 մլն դոլար:
 
Իտալիայի բնակչության թիվը 59.8 մլն է, իսկ \(2015\) թ.-ի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը կազմել է 1821497 մլն դոլար:
 
Որոշե՛ք, թե տրված երկրներից ո՞րն է առավել զարգացած, եթե նրանց տնտեսությունները գտնվում են զարգացման նույն փուլում:
 
Առաջին երկրի բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ցուցանիշն է  դոլար:
 
Երկրոդ երկրի բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ցուցանիշն է դոլար:
 
Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշն ավելի մեծ է  դեպքում: