Ուսումնասիրելով տրված գծակարգը՝ որոշի՛ր տվյալ պետության տնտեսության զարգացման մակարդակը (ագրարային, ինդուստրիալ կամ հետինդուստրիալ):
 
651.jpg