Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշ 2Մ.
2. Աշխարհի պետությունների ՀՆԱ- հաշվարկը՝ ըստ մեկ շնչի 8Մ.
3. Արդյո՞ք գիտես, թե տնտեսական զարգացման ո՞ր փուլում է գտնվում... 4Մ.
4. Տնտեսության զարգացման փուլերը 1Մ.