Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանները:
 
ա) Տրված երկրներից ո՞ր երկիրն է մասնագիտացել կոնյակի արտադրության գծով:
 
 
բ) Ո՞ր ապրանքի արտադրության ուղղությամբ է մասնագիտացել ՄԱԱ: