Նշի՛ր այն պետությունը, որը եղել է համաշխարհային սոցիալիստական համակարգի մի մասը: