Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Համաշխարհին տնտեսություն 2Մ.
2. Բնառեսուրսային գործոն 1Մ.
3. Հասկացություններ 4Մ.
4. Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը 6Մ.