1. Նկարների շարքից ընտրի՛ր այն պատկերը, որն արտացոլում է սպասարկման հետևյալ ոլորտը՝ գիտություն:
 
 
2. Շարքից դուրս գրե՛ք այն պետությունը, որն ավելի է աչքի ընկնում զարգացած զբոսաշրջությամբ:
 
Ադրբեջան, Ղազախստան, Թուրքիա, Բուլղարիա
 
Պատասխան՝