Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը մաս 1

Բարդություն հեշտ

1
2. Սպասարկման ոլորտի ճյուղային կառուցվածքը մաս 2

Բարդություն հեշտ

2
3. Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը մաս 3

Բարդություն հեշտ

2
4. Համաշխարհային առևտուր

Բարդություն հեշտ

2
5. Ծառայությունների «պատկերասրահ»

Բարդություն միջին

4
6. Սպասարկման ոլորտի «պատկերասրահը»

Բարդություն միջին

7
7. Միջազգային զբոսաշրջություն

Բարդություն բարդ

5
8. Տեսարժան վայրեր

Բարդություն բարդ

4
9. Զբոսաշրջիկների թվով առաջատար երկրները

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար