Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը մաս 1 1Մ.
2. Ծառայությունների «պատկերասրահ» 4Մ.
3. Համաշխարհային առևտուր 2Մ.
4. Սպասարկման ոլորտի «պատկերասրահը» 7Մ.