Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտներով միջազգային հաղորդակցության կարևոր օղակ են