Գտի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Օդային ուղիների խոշորագույն հանգույցներից է
 
Պատասխան՝