Տրված զույգերից նշի՛ր ճիշտ տարբերակը՝ «խոշոր նավահանգիստ-պետություն» զույգը:
 
Պատասխան՝