Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
Ատլանտյան օվկիանոսի ծովային ուղիներով փոխադրվող բեռների զգալի մասը կազմում են
 
Պատասխան՝