Քարտեզում համարակալված են այն երկրները, որոնք մտնում են երկաթուղիների երկարությամբ առաջատար \(30\) երկրների ցանկում (\(2014\) թ.-ի տվյալներ):
 
Նշի՛ր21 թվին համապատասխան երկրի անունը:
 
Պատասխան՝
 
երկաթուղի.jpg