Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տրանսպորտի տեսակները

Բարդություն հեշտ

2
2. Որոշե՛ք երկաթուղային ցանցի միջին խտությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Հաշվե՛ք ավտոճանապարհային ցանցի միջին խտությունը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տրանսպորտի ո՞ր տեսակն է պատկերված նկարում

Բարդություն միջին

4
5. Տրանսպորտի դերն ու տեսակները

Բարդություն միջին

3
6. Երկաթուղիներ- քարտեզ

Բարդություն բարդ

6
7. Ավտոճանապարհներ-քարտեզ

Բարդություն բարդ

6
8. Հաշվել ուղևորաշրջանառությունը

Բարդություն բարդ

5
9. Բեռնաշրջանառություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար