Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տրանսպորտի տեսակները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տրանսպորտի տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է տրանսպորտի տարբեր ճյուղերի իմացության ստուգմանը
2. Որոշե՛ք երկաթուղային ցանցի միջին խտությունը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Խնդիրը միտված է երկաթուղային ցանցի միջին խտության հաշվարկմանը՝ նպաստելով մաթեմատիկայի և աշխարհագրության կապերի արդյունավետ կիրառմանը
3. Հաշվե՛ք ավտոճանապարհային ցանցի միջին խտությունը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Խնդիրը վերաբերում է ավտոճանապարհային ցանցի միջին խտության հաշվարկմանը՝ նպաստելով դպրոցականների վերլուծական կարողությունների զարգացմանը
4. Տրանսպորտի ո՞ր տեսակն է պատկերված նկարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է տրանսպորտի տարբեր խմբերի իմացության ստուգմանը նկարների միջոցով
5. Տրանսպորտի դերն ու տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Թեստային առաջադրանքը միտված է տրանսպորտի վերաբերյալ գիտելքիների ստուգմանը
6. Երկաթուղիներ- քարտեզ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը միտված է զարգացած երկաթուղային տրանսպորտով աչքի ընկնող երկրների իմացության ստուգմանը:
7. Ավտոճանապարհներ-քարտեզ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը միտված է ավտոճանապարհների խիտ ցանցով աչքի ընկնող երկրների իմացության ստուգմանը
8. Հաշվել ուղևորաշրջանառությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Խնդիրը վերաբերում է ուղևորաշրջանառության հաշվարկին՝ օգտագործելով մաթեմատիկայի և աշխարհագրության կապերը
9. Բեռնաշրջանառություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Խնդիրը վերաբերում է բեռնաշրջանառության հաշվարկին՝ օգտագործելով մաթեմատիկայի և աշխարհագրության կապերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Տրանսպորտ և կապ թեմայի վերաբերյալ 00:05:00 միջին 7Մ. Վարժանք Տրանսպորտ և կապ թեմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Տրանսպորտ և կապ թեմայի վերաբերյալ 00:45:00 միջին 21Մ. Տնային աշխատանք Տրանսպորտ և կապ թեմայի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք Տրանսպորտ և կապ թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 14Մ. Ստուգողական աշխատանք Տրանսպորտ և կապ թեմայի վերաբերյալ