Տարվա ընթացքում Ա քաղաքի օդանավակայանից տեղափոխվել է 880000 ուղևոր մոտ 5500 կմ հեռավորության վրա:
 
Որոշե՛ք օդանավակայանի ուղևորաշրջանառաթյունը:
 
Պատասխան՝  ուղևոր · կմ: