Տարվա ընթացքում Բ նավահանգստից տեղափոխվել է 33690 մլն տ բեռ մոտ 10800 կմ հեռավորության վրա:
 
Գտե՛ք նավահանգստի  բեռնաշրջանառաթյունը:
 
Պատասխան՝  տ · կմ: