Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Տրանսպորտի տեսակները 2Մ.
2. Հաշվե՛ք ավտոճանապարհային ցանցի միջին խտությունը 2Մ.
3. Տրանսպորտի դերն ու տեսակները 3Մ.