Որոշե՛ք  Հունգարիայի երկաթուղային ցանցի միջին խտությունը (յուրաքանչյուր \(100\) կմ² տարածքի համար), եթե նրա տարածքը կազմում է \(93028\) կմ², իսկ երկաթուղիների ընդհանուր երկարությունը՝ \(8049\) կմ:
 
Կլորացումը կատարել տասնորդական ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  կմ/\(100\) կմ²