Տրանսպորտի ո՞ր տեսակն է պատկերված նկարում: Գտի՛ր  ճիշտ պատասխանը:
 
Guimball-Cabri-Helicentre-174-1030x686.jpg
 
Պատասխան՝