Գտե՛ք Պակիստանի ավտոճանապարհային ցանցի միջին խտությունը (յուրաքանչյուր \(100\) կմ² տարածքի համար), եթե նրա տարածքը կազմում է 796095 կմ², իսկ ավտոճանապարների ընդհանուր երկարությունը՝ 262256 կմ:
 
Կլորացումը կատարել տասնորդական ճշգրտությամբ:
 
Պատասխան՝  կմ/\(100\) կմ²: