Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Մակերևույթի հիմնական առանձնահատկությունները 1Մ.
2. Լեռան բարձրության որոշումը ճնշման տարբերություների հիման վրա 4Մ.
3. Հարավային ծալքաբեկորավոր լեռների և միջլեռնային գոգավորությունների մարզ 2Մ.