Որոշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Տարածքի մեծությամբ (\(29743\) կմ³) ՀՀ պատկանում է աշխարհի պետությունների խմբին: