Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Հայաստան հասկացության իմաստները և Հայկական լեռնաշխարհի մեզոդիրքը 1Մ.
2. Աշխարհագրական լայնության որոշումը Արեգակնայի ճառագայթների անկման անկյան միջոցով 5Մ.
3. Աշխարհագրական դիրքի գնահատում 1Մ.
4. ՏԱԴ-ի և ՔԱԴ-ի փոփոխման պատճառները 4Մ.