Որոշել Արեգակի ճառագայթների անկման անկյունը գիշերահավասարի օրերին Հայկական լեռնաշխարհի բնակավայրերից մեկում, որը գտնվում է 37° զուգահեռականի վրա:
 
Պատասխանում տասնորդական մնացորդի առկայության դեպքում անջատել կետով:
 
Պատասխան՝