Ընտրի՛ր ճիշտ տարբերակը.
 
Ո՞ր գետերի միախառնումից է կազմավորվում Եփրատը.