Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ   պնդում.
 
Որքան մեծ են մարմնի վրա ազդող ուժը և.
 
 
 
այնքան մեծ է.
 
 
sptr5.gif