Թվարկվածներից ընտրի՛ր համապատասխան  շարունակություններ և կազմի՛ր  ճիշտ  նախադասություն.
 
Մարմնի շարժմամբ պայմանավորված էներգիան կոչվում է՝
 
:
 
Օրինակ, կինետիկ էներգիայով են օժտված՝
 
:
 
forgot-the-road-04.gif