Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Էներգիայի տեսակները թվարկված են հետևյալ շարքում`
 
 
Էներգիայի վերաբերյալ նախադասություններից ճիշտ է հետևյալը.`
 
 
Fireworks.jpg