Ցանկում  կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Էներգիան մի մարմնից`
 
 
Օրինակ, երբ շարժվող մուրճով հարվածում են հենարանին`
 
:
 
Հենարանի պոտենցիալ էներգիան փոխանցվում է գնդին, այն ձեռք է բերում`
 
 
aN2TIJ.gif