Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Կենդանի օրգանիզմների մասին կարելի է ասել, որ՝
 
 
Ֆոտոսինթեզի համար ճիշտ միտք է/մտքեր են`
 
dvFzT.jpg