Ցանկում  կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Փորձերով հաստատված է, որ փոխակերպումների ժամանակ էներգիան`
 
 
Այն մի տեսակից փոխակերպվում է մեկ այլ տեսակի:
 
Օրինակ, ՀԷԿ-երում ջրի պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է`
 
 
Տարբեր սարքերում այն հետագայում կարող է փոխակերպվել..........................էներգիայի/էներգիաների:
 
 
img4.jpg